Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

New EU Tyre Label

Sõidukite heitkoguste vähendamine ELi rehvimärgise abil

 

UUE ELi REHVIMÄRGISE TUTVUSTUS


Euroopa Liit on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Maanteetranspordi süsinikuheitmete vähendamine on selle eesmärgi saavutamisel ülioluline.

Kütusesäästlikumate rehvide kasutamine aitab vähendada transpordi heitkoguseid. Tarbijate abistamiseks teadlike otsuste tegemisel võetakse 1. mail 2021 kasutusele uus ELi rehvimärgis.

ELi rehvimärgis aitab Euroopa tarbijatel valida kütusesäästlikumaid rehve, võimaldades nii üksikisikutel kui ka ettevõtetel oluliselt kulusid ja heitkoguseid vähendada. Parem haarduvus märjal teekattel parandab liiklusohutust ning teave mürataseme kohta aitab vähendada liiklusega seotud mürasaastet.

MIS ON UUT MEIE PARTNERITE JA TARBIJATE JAOKS?

 • Uus määrus kehtib ka bussi- ja veoautorehvidele (rehviklassidele C1, C2 ja C3).
 • Lisateave (rehvitüübi tähis ehk tootekood).
 • Märgise põhiandmetele võib olla lisatud ka märge rasketes lumeoludesse sobivuse (3PMSF) ja/või haardevõime kohta jäistes oludes (ainult C1-klassi rehvide puhul).
 • Müraklassid: helilainete asemel on klassid A, B ja C.
 • Madalamate klasside ümberjaotamine:
  endine D-klass on nüüd E-klass; D-klass ei ole enam tühi (ainult C1- ja C2-rehvide puhul); F- ja G-klass liidetakse omavahel, moodustades E-klassi.
 • QR-kood ELi toodete andmebaasi EPREL lingiga iga rehvitüübi tähise jaoks.

Andmebaasis EPREL luuakse Continentali ja teiste tarnijate esitatud teabe alusel uued tootekirjeldused.

Tootekirjelduse sisu:

 • ELi märgisel esitatud teave tabeli kujul
 • tootmise alguskuupäev
 • tootmise lõppkuupäev (mille lisab tootja, kui see on asjakohane)

EPREL – Euroopa energiamärgisega toodete andmebaas

Põhieesmärk: võimaldada tarbijatel otsida toodete andmebaasist energiamärgiseid ja tootekirjeldusi. Uuel ELi rehvimärgisel oleva QR-koodi kaudu näevad tarbijad rehvi tootekirjeldust ja saavad andmed alla laadida.

Tarnijad (tootjad, importijad ja volitatud esindajad) peavad oma rehvid enne Euroopa turul müügile toomist registreerima.

Tarnijad saavad tooteid registreerida alates 12. oktoobrist 2020.

Tarbijatel on andmebaasile EPREL juurdepääs alates 1. maist 2021. Andmebaasile pääseb juurde avaliku veebiportaali kaudu. 

MIDA TULEB TEIL EDASPIDI SILMAS PIDADA?

Siin on teid puudutav osa ehk teie kohustused. Rehvide turustajana peate alates 1. maist 2021 silmas pidama järgmist.

Müügikohas peavad rehvide peal olevad märgised olema selgelt nähtavad. Tootekirjeldused peavad olema (elektroonilises vormis) kättesaadavad ja nõudmisel esitatakse ka trükitud kujul. Kui poes ei ole füüsilist rehvinäidist või müük toimub veebis või kaugmüügi vormis, tuleb kohustuslik teave esitada elektroonilises vormis.

Kui müüte rehvi, mis kuulub ühest või enamast identse rehvist koosnevasse partiisse, peavad märgis ja tootekirjeldus olema elektroonilises vormis kättesaadavad ja nõudmisel tuleb need esitada ka trükitud kujul.

Visuaalsetes reklaamides ja muudes tutvustusmaterjalides tuleb esitada rehvimärgise andmed kas trükituna või elektroonilises vormis alati, kui reklaamitakse või esitletakse konkreetset rehvitüüpi. Toodete nimekirja puhul piisab ka, kui esitada ainult vastavad toimivustähised ja deklareeritud märgiseklassid või -väärtused.

KUIDAS CONTINENTAL TEID TOETAB?

The New EU Tyre Label Layout

Joonisel esitatud väärtused võivad erineda tegelikest toote märgise andmetest.

Kõik meie tarnitavad rehvid vastavad uuele määrusele. Autorehvid tarnitakse kleebisega, millel on lisateabena näiteks rehvitüübinimi ja vöötkood (vt joonis).

Enne 1. maid 2021 vana märgisega tarnitavad rehvid vastavad siiski uutele nõuetele. Teatud üleminekuetapp on lubatud ja enne 1. maid 2021 teieni jõudvatel rehvidel ei tule vana märgist uuega asendada. See kehtib ka rehvide kohta, mis on juba turul (nt meie regionaalsetes jaotuskeskustes), kuid tarnitakse teile pärast 1. maid 2021.

Edastame kindlasti uue ELi märgise andmed teile aegsasti, et saaksite kasutada uusi märgiseid aitamaks oma klientidel teadlikke valikuid teha. Uued märgised on allalaadimiseks või väljatrükkimiseks saadaval ka andmebaasis EPREL. Nii saate märgise kiiresti ja hõlpsasti esitada, kui klient seda küsib.

Korduma kippuvad küsimused

Lisateavet rehvimärgise uuenduste, müügikohas kehtivate kohustuste ja selle kohta, kuidas Continental teid toetab, leiate meie KKK lehelt.