Tooted sõiduautodele/kaubikutele/maasturitele

New content item

Pakume Continentali rehvidele

Õiguslik märkus

Veebisaitide kasutamine, tootevastutus

Nendel veebisaitidel esitatud teave ei ole siduv ja on toodud ainult informatiivsel eesmärgil. See on ainult informatiivse iseloomuga ega esinda pakkumisi nii nagu need on määratletud asjakohaste õiguslike eeskirjadega. Üksikasjalikumat teavet ja lepingutingimusi saab asjaomaselt volitatud edasimüüjalt. Veebisaidil sisalduva teabe põhjal ei saa esitada kaupadega seotud lepingut.

Continental Reifen Deutschland GmbH võib igal ajal ja ilma ette teatamata neid veebisaite ning nendel kirjeldatud tooteid ja teenuseid muuta või ajakohastada. Kui ei ole otseselt väidetud vastupidist, ei sisalda Continental Reifen Deutschland GmbH veebisaidid ei otseselt ega kaudselt - sealhulgas kehtivate seaduste, täpsuse, täielikkuse ja kvaliteedi suhtes - garantiisid ega teavet nende omaduste kohta, mis ei kuulu otseselt Continental Reifen Deutschland GmbH vastutusvaldkonda.

Continental Reifen Deutschland GmbH ei vastuta oma veebisaitide eest. Vastutus mis tahes otseste või kaudsete kahjude/kahjustuste, hüvitisnõuete ja/või nendega kaasnevate mis tahes kahjude eest olenemata nende õiguslikust alusest, mis on teile tekkinud veebisaitide külastamisel või kasutamisel eelkõige seoses teie arvutikeskkonna viirustega nakatumisega, on käesolevaga välistatud.

Kohustuste olemasolu ja täitmine ning Continental Reifen Deutschland GmbH vastutus Continentali toodete ja teenuste eest on reguleeritud ainult nende toodete ja teenuste kohta sõlmitud vastavate lepingutega, mis on seotud Continental Reifen Deutschland GmbH standardsete tingimuste praeguse versiooniga ja mis kehtivad igal konkreetsel juhul.

 

Märkus väliste linkide kohta

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandatele isikutele kuuluvatele välistele veebisaitidele, mille sisu ei allu meie kontrollile. Seetõttu ei saa me selle muu sisu eest vastutada. Lingitud veebilehtede sisu eest vastutab alati selle veebilehe pakkuja või operaator. Lingitud veebilehti on kontrollitud lingi loomise ajal võimalike õigusrikkumiste suhtes. Linkide loomise ajal ebaseaduslikku sisu ei avastatud. Kuid õigusrikkumiste konkreetsete tunnusteta ei ole mõistlik lingitud veebilehtede sisu pidevalt jälgida. Eemaldame kohe lingid, mis leitakse õigusakte rikkuvat.

 

Toodete kättesaadavus kogu maailmas

Käesolev veebisait võib sisaldada teavet Continentali toodete kohta, mis ei ole kättesaadav teie riigis. Sellise teabe olemasolu sellel veebisaidil ei tähenda Continental Reifen Deutschland GmbH kavatsust teatada, et toode tehakse kättesaadavaks üle kogu maailma. Palun küsige oma Continentali edasimüüjalt või esindajalt lisateavet tulevaste plaanide kohta seoses toodetega, mis pole veel teile kättesaadavad.

 

Kaubamärgid ja autoriõigus

Nendel veebisaitidel nähaolevad kaubamärgid ja logod ("kaubamärgid") on Continental Reifen Deutschland GmbH või selle tütarettevõtete omand. Nendel veebisaitidel esitatud teavet ei tohi tõlgendada litsentsi või loa andmisena kaubamärkide kasutamiseks. Selleks on nõutav Continental Reifen Deutschland GmbH selgesõnaline kirjalik nõusolek. Nende kaubamärkide volitamata kasutamine on rangelt keelatud. Continental Reifen Deutschland GmbH kaitseb oma intellektuaalse omandi õigusi kogu maailmas vastavalt iga juhtumi korral kohaldatavatele seadustele.

 

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Kõik õigused kaitstud. Nendel veebisaitidel toodud kõigile tekstidele, piltidele, graafikutele, animatsioonidele, videotele, muusikale, helidele ja muudele materjalidele kehtivad Continental Reifen Deutschland GmbH või selle tütarettevõtete autoriõiguse ja muu intellektuaalse omandi õigused. Continental Reifen Deutschland GmbH omab autoriõigust sellel veebisaidil toodud materjalide valiku, kooskõlastamise ja paigutamise kohta. Neid materjale ei tohi kopeerida kommertskasutuse või -jaotuse eesmärgil. Samuti ei tohi neid muuta ega üle kanda muudele veebisaitidele.


Seotud teemad