Tooted sõiduautodele/kaubikutele/maasturitele

stage_image

Media Services

Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt: Continental on kõikjal maailmas pühendunud kestlikule äritegevusele

04/06/2021
  • Igal aastal peetavate energia- ja keskkonnapäevadega ergutab Continental kõigis oma tootmisüksustes üle maailma teadvustama keskkonnateemasid 
  • Continental soovib saavutada 2050. aastaks kogu oma väärtusahelas täieliku CO2-neutraalsuse
  • Juba praegu annavad Continentali rehvitehaste elektritootmisse olulise panuse päikeseelektrijaamad

 

Hannover, 4. juuni 2021. Eeskuju andmine, ökoloogilise julguse edendamine ja arvukatele keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimine – 5. juuni on olnud ametlik ülemaailmne keskkonnapäev alates esimesest ÜRO inimkeskkonna konverentsist, mis toimus Stockholmis 1972. aastal. Rahvusvahelise aktsioonipäeva eesmärk on meelde tuletada, et keskkonna mitmekesisuse ja stabiilsuse säilitamise võti on inimkonna enda käes. Continental on alates 2013. aastast kõigis oma tootmisüksustes korraldanud iga-aastaseid energia- ja keskkonnapäevi, millega ärgitatakse teadvustama keskkonnateemasid ja kutsutakse töötajaid üles vastutustundlikule ressursikasutusele igapäevaelus. Ettevõttesisene algatus keskendub energiatõhususele, vee säästmisele ja loodusvarade tõhusale kasutamisele jäätmetekke vältimiseks.

Continental_PP_Claus Petschick

Claus Petschick, Head of Sustainability Tires.

„Peame kestlikku äritegevust oma kohuseks ja oleme veendunud, et iga inimese panus on oluline selleks, et Continentalist saaks aastaks 2030 keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse poolest kõige edumeelsem rehviettevõte,“ selgitab Continentali rehvide ärivaldkonnas kestlikkuse eest vastutav Claus Petschick. Ta lisab: „Energia- ja keskkonnapäevad on meie jaoks oluline ettevõttesisene platvorm, mille abil tõstame esile ja austame oma strateegilisi algatusi, saavutusi ja isiklikku panust, mida me oma keskkonnaeesmärkide saavutamiseks kohapeal anname.“

Continentali rehvide ärivaldkonna energia- ja keskkonnapäevad on igal aastal pühendatud kindlale teemale. Eesmärk on suurendada töötajate pühendumist ja teadmisi ning rõhutada keskkonnakaitse tähtsust. 2021. aasta ürituse teema on „Küte, ventilatsioon, õhk, konditsioneerimine ja elekter“, millega soovib Continental esile tuua energiatõhusa kütte ja jahutuse eri võimalusi ning juhtida tähelepanu kliimamuutuste mõjule.

Keskendudes keskkonna seisukohast tähtsatele teemadele nagu energia- ja veetarbimine, süsinikdioksiidi heitkogused, jäätmetekke vähendamine ja ringlussevõtu määra suurendamine, toetab üritus kvaliteetrehvide tootja tervikliku kestlikkusstrateegia olulisi valdkondi. Continental soovib hiljemalt 2050. aastaks saavutada kogu oma väärtusahelas täieliku CO2-neutraalsuse. Aastatepikkuse raske töö tulemusena tarbib Continental juba praegu tööstusharu keskmisega võrreldes 55% vähem vett ja 17% vähem energiat iga rehvitoodangu tonni kohta. Aastaks 2030 soovime veel 20% võrra enam vett ja energiat kokku hoida.

Solar plants make a significant contribution to electricity production for tire plants

The Tires business area is already an industry leader in the efficient and sustainable use of water and energy. For example, Continental has been operating photovoltaic systems at its plants in Gqeberha (formerly Port Elizabeth, South Africa), Camacari (Brazil), Hanover (Germany), and Modipuram (India) for several years. In 2014, the tire plant in Hefei (China) was also equipped with a solar plant with a capacity of 6.1 megawatts and expanded to 13.9 megawatts in June 2020. Around 13 million kilowatt hours of green electricity can thus be generated here annually. This corresponds to a reduction in carbon emissions of 12,000 tons per year. Solar panels were also installed at the tire plant in Rayong, Thailand, in February 2021 on two plant buildings, a parking garage and a water retention pond, with a total area of 27,400 square meters and a total output of 4.2 megawatts. Since then, carbon emissions there have been reduced by 319 tons. The individual Continental sites are thus already making a decisive contribution to fulfilling the climate protection strategy, which aims to operate in a carbon-neutral manner across the entire value chain.

Continental_PP_ Rayong_Thailand_ Solar_2

Continental's tire plant Rayong, Thailand: solar plant.

2022: Continentali heitmevaba tööstus on kogu maailmas täielikult CO2-neutraalne 

Programmiga „Heitmevabade sõidukite CO2-neutraalsus“ muudab Continental alates 2022. aastast ka oma heitmevabade autode, busside, rongide ja muude sõidukite tootmise kogu maailmas kliimaneutraalseks. CO2 heitme neutraliseerimiseks tekitatakse kõigepealt samaväärses koguses nn negatiivseid heitmeid. Selleks neutraliseeritakse ühesugusel määral kõik heitkogused, mis tekivad tooraine ja materjalide hankimisel ja tarnimisel, ettevõtte enda tootmistegevuses ja toodete kasutusaja lõppedes nende ringlussevõtul.

Kontakt
Ildiko Kovacs
Ildíko Kovàcs

Head of Locations Communications 

Continental AG l Divison Tires

Jädekamp 30

30419 Hannover, Germany

+49 (0) 511 976 36221

+49 (0) 511 976 836220

Kontakt
Ildiko Kovacs
Kristin Boland-Haack

International Locations Communications Officer

Continental AG l Divison Tires

Jädekamp 30

30419 Hannover, Germany

+49 (0) 511 976 36220

+49 (0) 511 976 836220